Skip to content
Genofondový sad Krnovska a Osoblažska

Proč ovocný sad?

Extenzivní (extenzivně obhospodařovaný) ovocný sad složený z dlouhověkých vysokokmenných stromů je dnes již poměrně vzácným úkazem. Jde o velmi hodnotný biotop, ve kterém se nachází nadprůměrná pestrost organismů (ptáci, hmyz, byliny). Více se můžete o problematice dočíst zde: Tradiční ovocné sady a jejich význam pro člověka a přírodu

Proč genofondový sad?

Na Krnovsku a Osoblažsku probíhá již téměř desítku let průběžné mapování ovocných odrůd jabloní a hrušní. Máme tak přehled o tom, jaké odrůdy se s oblibou v naší oblasti pěstovaly.

Současně se podařilo objevit několik (dvě desítky) odrůd, které se zatím nedaří určit. Lze se domnívat, že jedná o lokální (krajové) odrůdy, které se v minulosti v našem regionu osvědčily.

No a genofondový sad bude sbírkou jabloní a hrušní z obou dvou zmíněných skupin. Záchranou krajových odrůd uchováme naše místní kulturní dědictví. Dosud nezdokumentované odrůdy rovněž mohou představovat potenciál genetické rozmanitosti pro případnou budoucí šlechtitelskou práci. Podrobnější odborná argumentace viz například zde: Ekologicky šetrné pěstování ovocných dřevin…

V souladu s dlouhodobým záměrem

Město Krnov má již několik let zmapován výskyt zajímavých, místně oblíbených odrůd jabloní a hrušní v okolí. Vysazovaný genofondový sad je výbornou příležitostí, jak hodnotné ovocné stromy zachovat pro budoucí generace. Dříve vynaložené náklady na mapování ovocných stromů tak budou dobře zúročeny.

Za jak dlouho se dočkáme ovoce?

Jak je uvedeno výše, produkce ovoce není jediným cílem celého snažení. Velmi žádoucí je dnes pro biodiverzitu mimoprodukční funkce ovocného sadu, coby řídké lesostepi.

V případě extenzivních vysokokmenných sadů se produkce ovoce neočekává dříve než v 5-10 roce po výsadbě. Stromy musí nejprve investovat energii do své kostry – kmene a větví.

V intenzivních sadech se úroda očekává brzy po výsadbě. Produkce jakostního stolního ovoce je v nich ale podmíněna velmi intenzivní péčí (zálivkou počínaje, chemickým přihnojováním a chemickou likvidací škůdců i několikrát ročně konče).

Kdy se bude sadit?

Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že ideální termín pro výsadbu je konec října-listopad. Proto byl zvolen termín výsadby na 2. listopad. Podzimní výsadby vykazují nejmenší ztráty (úhyn sazenic suchem) a minimální nároky na zálivku po výsadbě.

Co se bude sadit?

V únoru jsme na Krnovsku a Osoblažsku posbírali několik desítek roubů. V profesionálních školkách z nich pěstitelé vypěstovali stromky na bujně rostoucích podnožích (vhodných pro vysokokmenné tvary). Chceme vysadit silné a zdravé stromky a tak byla jejich výchova přenechána profesionálům.

Kdo bude sadit?

Výsadba bude realizována veřejně. V den výsadby (2.11.) bude na místě několik zkušených „instruktorů“, kteří již za sebou mají několik podobných výsadeb. Ti pomohou s přípravou a případně i se samotným zasazením stromku.

Kde se bude sadit?

Místo výsadby je zvoleno po důkladné a dlouhodobé analýze. Jde o mírný jihovýchodní svah, který je od severozápadu chráněn terénem. Sousedí s poměrně cennou lokalitou tzv. „Dolní loukou“. Zde se díky dlouhodobé péči našich předchůdců (ZO ČSOP Levrekův ostrov) podařilo zachránit periodicky zamokřenou na květiny, hmyz i plazy bohatou louku od zarůstání lesem. Blízkost extenzivně obhospodařovaného ovocného sadu bude pro celou lokalitu a její biodiverzitu velmi žádoucí.


1,4 km / 25 minutúsek na hlavním tahu Krnov-Albrechtice

1,7 km / 30 minutmimo hlavní tah Krnov-Albrechtice

Kdy se dozvíte další informace, případně novinky?

můžete nás sledovat na Facebooku, ideální je, když projevíte přímo zájem o zveřejněnou událost Výsadba genofondového sadu Krnovska a Osoblažska. Budete dostávat novinky z první ruky.

Máte další dotazy?

napište nám, rádi zodpovíme.

 

Back To Top