Skip to content
Pratur

Jestli něco skutečně unikátního v okolí Krnova máme, je to právě Pastevní areál v Chomýži. V těchto dnech zde můžeme obdivovat rozmanitost a bohatství přírody. Zde je malá exkurze formou fotek s komentáři:

V severní části Pastevního areálu jsme v roce 2019 založili Genofondový sad ovocných odrůd Krnovska a Osoblažska.

Oplocený GF sad
Dlouho neobhospodařovaná plocha, ponechaná „ladem“ zarůstala náletem a invazními druhy rostlin. V roce 2019 jsme ve spolupráci s městem Krnov vysadili 100 ovocných stromů, přičemž odrůdy jsou přeneseny z dříve zmapovaných starých, pravděpodobně z části krajových odrůd, které se na Krnovsku a Osoblažsku pěstovaly. Jde o sbírkový extenzivní sad s především krajinotvornou funkcí. Poté jsme se o plochu starali (sekli, redukovali invazní druhy – např. s krnovskými skauty vlčí bob). Na ploše se v následujících objevily zajímavé druhy bylin. Více infomací zde: https://www.slezskeodrudy.cz/2019/11/genofondovy-sad-krnovska-a-osoblazska/

 

Oman vrbolistý
Na první pohled zaujmou bohatě kvetoucí kola Omanu vrbolistého, která jsou za slunečného počasí plná hmyzu. Pochopitelně nejnápadnější jsou motýli. Omany jsme se snažili vždy obsékat, nechat kvést co nejdéle, coby potrava hmyzu a dávat jim šanci se vysemenit.

 

Bukvice lékařská
Dalším nápadným druhem na této lokalitě je fialově kvetoucí bukvice lékařská, rovněž oblíbená hmyzem. Spolu s Omanem vrbolistým nejsou na konvenčně obhospodařovaných loukách prakticky vidět, protože seč na nich probíhá ještě před květem. Naopak v nejcennějších částech pastevního areálu se louky sekly vždy až v době květu a to s vynecháním bohatě kvetoucích porostů (tzv. mozaiková seč). Ta je pracnější a náročnější a nelze provést vysoce produktivní velkou zemědělskou technikou.

O bukvici lékařské se říká: prodej kabát, kup si bukvici. Co lépe může demonstrovat léčivé účinky a úctu, kterou k ní lidé chovali než toto italské v originálu znějící přísloví: „venda la tonica et Compra la betonika“

 

Kokrhel luštinec
Kokrhel luštinec je stopa naší působnosti. Jde o poloparazitickou rostlinu, která umí „vysát“ některé jednoděložné byliny, např. třtinu křovištní a dát tak prostor kvetoucím dvouděložným bylinám. Tuto biotechnologickou metodu jsme v minulosti úspěšně využili a docílili jsme s ní vynikající výsledky – druhově velmi pestré luční společenství dvouděložných bylin.

 

Zeměžluč
Nádherně kvetoucí zeměžluč je nejen ozdobou louky, ale další z osvědčených a oblíbených léčivek.

 

Zvonek
I „obyčejný“ zvonek je ozdobou a nedílnou součástí louky.

 

Hrachor na okraji Genofondového sadu je nápadný „jedovatou“ barvou.

 

Pohled na Ježnickou rozhlednu
Rozkvetlé bylinné patro Genofondového sadu rámuje horizont s oblíbenou Ježnickou rozhlednou. Najdete ji?

 

Dobromysl
I dobromysl je oblíbenou bylinkou s širokým využitím. Zde slouží opět jako dlouho kvetoucí zdroj potravy nejrůznějším hmyzím druhům.

 

Tužebník jilmový
Ve vlhčích částech bohatě kvete nápadný Tužebník jilmový. Lze z něj snadno připravit osvěžující perlivé limonády, stejně jako z květu černého bezu. Snad prý i velmi zdravé.

 

Komonice bílá
Komonice bílá je hojná zejména na narušených plochách a tam kde probíhaly terénní úpravy ji doprovází i její „sestra“, žlutě kvetoucí komonice lékařská (další léčivka). Obě s protisrážlivými účinky díky vysokému obsahu kumarinu. Proto tak nádherně voní.

 

Kyprej
Kyprej je další hmyzem oblíbená nápadná bylina rostoucí spolu s tužebníkem především na vlhčích místech.

 

Mečík střechovitý
Skutečným klenotem, který lze objevit, pokud víte, kde hledat, je jedna z nejvzácnějších květin v areálu – Mečík střechovitý. I přes svou nápadnost je obtížné jej v tuto dobu najít, protože v záplavě bukvice lékařské jej snadno přehlédnete. Fotografie je z místa, kde několik let přežívá v počtu několika málo jedinců (letos pouze jediný kvetoucí). Očekává se, že spásáním lokality koňmi, dostane tato ohrožená chráněná bylina více prostoru a rozhojní se, ale bohužel je realizace celého projektu pastevního areálu opakovaně zpožděná. Ohrady jsou připraveny, ale exmoorské poníky v ní stále ještě nemáme. A protože nám nebylo umožněno (kvůli stavbě areálu) tyto nejcenější místa v minulých 2 sezénách vysekat, lokalita „nevzkvétá“. Věříme, že po vypuštění poníků nastanou lepší časy.

 

V areálu je ovšem už patrná přítomnost jiného důležitého velkého kopytníka, který rovněž pomůže o biodiverzitu pečovat – pratura. Je vidět, že už má své oblíbené trasy. Od zimy, kdy byl vypuštěn do aklimatizační části oplocenky jsem na něj neměl štěstí.

 

Stopa pratura
Neklamné znamení, že tu pratuři jsou :-).

 

Býk pratura je obrovské zvíře, které budí respekt. Velmi se nedoporučuje přibližovat se ke zvířetům se psi, zejména pokud nepatří k velmi poslušným.

Back To Top