Skip to content

Zde můžete informovat o zajímavém stromě ve vašem okolí.

Informace neslouží v žádném případě proto, abychom nahlášenému stromu zajistili nějaký zvláštní status ochrany a zamezili tak jeho případnému odstranění. Je vždy na majiteli, jak se stromy na svém pozemku naloží.

Jde nám o to, že ne o každém stromu v okolí víme, ne každý je vidět z cesty či ulice. Hotové poklady se mohou skrývat ve vnitroblocích starých krnovských zahrad nebo ve výběžcích vesnic mimo hlavní průjezd obcí. Máme nejednu zkušenost, že majitel má strom „ještě po Němcích“, je spokojený s jeho úrodou a znal by rád odrůdu. To je přesně případ, kdy se pokusíme pomoci.

    Kontaktní údaje:

    Údaje o stromu:


    Back To Top