Skip to content
Pratur v Krnově

Jedenáctá rezervace velkých kopytníků v Česku vzniká v těchto dnech v Krnově v Moravskoslezském kraji. V aklimatizační ohradě se tam nyní zabydlují dva zpětně šlechtění pratuři pocházející z bývalého vojenského prostoru Milovice.

„V aklimatizační ohradě obehnané oplocením a elektrickým ohradníkem mají zvířata k dispozici napajedlo a dřevěný přístřešek. Do Vánoc by si tady měli zvyknout a pak je pustíme na větší pastvinu, kterou v současné době dokončujeme,“ řekl Dušan Martiník z odboru investic a správy majetku Městského úřadu v Krnově. V aklimatizační ohradě pak pratury vystřídají tři divocí koně.

Jejich úkolem v Krnově bude spásat území bývalého vojenského areálu v Chomýži, které je významným krajinným prvkem pod mimořádnou ochranou. Pastva velkých kopytníků má zajistit, aby zdejší chráněné rostliny a živočichové, například hvozdík pyšný, několik druhů orchidejí, bělopásek dvouřadý nebo čolek velký, zůstali uchováni pro budoucnost. „V roce 2020 byla celá lokality podrobně biologicky zmapována. V rámci botaniky byl zaznamenán výskyt 9 zvláště chráněných druhů a 23 druhů Červeného seznamu rostlin. Během monitoringu bylo zaznamenáno celkem 49 druhů denních motýlů a 12 druhů čmeláků, včetně pačmeláků,“ popsal zastoupení některých skupin organizmů Adrián Czernik ze společnosti Ekotona, která biologický monitoring zajišťovala.

celý článek naleznete: https://www.ceska-krajina.cz/3348/v-cesku-vznika-jedenacta-rezervace-velkych-kopytniku-praturi-se-zabydluji-v-krnove/

Back To Top