Skip to content
Bociek

Vloni jsme uspořádali malou exkurzi, na kterou jsme přizvali i naše přátele ze sousední Hlubčické gminy. Účastníky jsme seznámili s našimi aktivitami i cenným přírodním bohatstvím, které kousek za Krnovem máme. Prošli jsme místa s kvetoucími orchidejemi, periodicky podmáčené louky – jeden z posledních bezkolencových biotopů, i náš Genofondový sad a také hrušňovou alej. Velice nás potěšilo, že pro naše přátele byla exkurze natolik zajímavá, že vytvořili několikastránkový článek do svého časopisu Bociek:

https://www.slezskeodrudy.cz/wp-content/uploads/2022/09/bociek-3-2021-calosc.pdf

Děkujeme a těšíme se na další přeshraniční spolupráci

Back To Top