Skip to content
Pastevní areál Krnov-Chomýž

Areál bývalé vojenské střelnice nedlouho po sametové revoluci opustila Sovětská armáda. Krátce poté se skupina nadšenců začala dobrovolnicky starat o botanicky nejcennější území a pod hlavičkou ČSOP Levrekův ostrov se jí podařilo uchovat nejcennější plochy do současnosti. V roce 2009 spolek ve spolupráci s městem Krnov začal připravovat projekt Pastevního areálu Chomýž. Náročné přípravy a rozsáhlé biologické průzkumy vyvrcholily podáním projektu se žádostí o dotaci na realizaci záměru.

Projekt byl tehdy koncipován dle soudobého stavu poznání a počítalo se s tím, že cenné bezlesí s mizejícím biotopem periodicky podmáčených luk budou udržovat hospodářská, komerčně chovaná býložravá zvířata. Projekt tehdy nevyšel a ani opakovaně se dotaci nepodařilo získat. O čem se v době vzniku projektu pastevního areálu psalo a mluvilo se můžete dozvědět zde:

https://www.denik.cz/moravskoslezsky-kraj/krnov-mozna-poridi-stado-ovci-k-udrzbe-tankodromu-v-chomyzi-20121030-niyr.html

https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1134560-vojenske-cviciste-v-krnove-se-promeni-v-odpocinkovou-zonu

Pokračovalo období, kdy se nadále a pracně, ale trpělivě pečovalo o lokality sečením trávy a vyřezáváním náletových dřevin a veškerou péči nesl na bedrech spolek ČSOP Levrekův ostrov, kterému v Krnově vděčíme za zachování cenných biotopů a za dosavadní pestrost maloplošných území.

Od roku 2018, kdy vznikl náš spolek ČSOP Slezské odrůdy se staráme o cenné lokality společně (krásné fotky z letní senoseče 2020). Hned první rok jsme měli tu čest poznat biotechnologický efekt poloparazitického kokrhele. Reportáž z veřejné exkurze je zde:

https://www.slezskeodrudy.cz/2018/07/poloparaziticky-kokrhel-nam-zajisti-vice-kvetu-a-mene-travy/

Bohužel nebo vlastně možná bohudík i poslední pokus (rok 2019) o podání žádosti o dotaci na zbudování pastevního areálu, založený na 10 let starém konceptu pastvy hospodářských zvířat skončil opět neúspěšně.

Zatímco projekt pastevního areálu v Krnově přešlapoval na místě, v bývalém vojenském areálu v Milovicích se podařilo vytvořit rezervaci velkých kopytníků pod hlavičkou spolku Česká krajina. Po několikaletém provozování areálu se podařilo získat v českém prostředí cenné zkušenosti s poníky, pratury a zubry a jejich péčí o bezlesí. Krásně a srozumitelně jsou výhody a přínosy pastvy velkých (polo)divokých kopytníků v dokumentu: https://www.slezskeodrudy.cz/2019/07/navrat-velkych-kopytniku/

V roce 2020 se mezi lockdowny podařilo připravit projekt, tentokrát s již moderní koncepcí využití velkých kopytníků – ve spolupráci s odborníky z České krajiny. Projekt byl úspěšně podán a na jaře 2021 město Krnov, jako žadatel konečně získalo prostředky na zbudování areálu.

Back To Top