Skip to content
Extenzivní sad Radim

Také letos máme za sebou jednu větší výsadbu – jabloňový extenzivní sad se zastoupením starých odrůd. S ohledem na předem neznámou a stále živou situaci s epidemií COVID jsme letos neorganizovali výsadbu komunitně, tak jako tomu bylo vloni v případě genofondového sadu v Chomýži. S obavami jsme v říjnu sledovali intenzitu opatření a riziko, že nedovezeme ani výpěstky stromků.

Máme ale radost, že navzdory všem komplikacím, ktreré naši současnou společnost postihly, se dobré dílo podařilo.

Sad leží na trase historické polní cesty mezi kostely v Branticích a Radimí. Na znovouobnovení této polní cesty jsme se podíleli vloni.

Back To Top