Skip to content

I když výsadba Genofondového sadu Krnovska a Osoblažska bude realizována s účastí veřejnosti – dobrovolnicky, bude s přípravou spojena řada úkonů a nákladů. Pro kvalitní a zdárně se vyvíjející sad nechceme podcenit přípravu. Je zapotřebí např. doprovodný materiál (kůly, chráničky), který ve volné krajině bude představovat především ochranu proti poškození mladých stromků zvěří (zajíci, srny). Je zapotřebí celou plochu připravit a „vyčistit“.

Jako pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody – ZO ČSOP Slezské odrůdy – jsme v tuto chvíli spolu s kolegy ze sousední ZO ČSOP Levrekův ostrov převážně nositeli myšlenky a také dobrovolníky z hlediska vykonané práce. Jsme rádi, že vedle podstatného financování z prostředků města Krnova se podařilo získat také finanční podporu ve výši 30.000,- Kč u Českého svazu ochránců přírody v rámci programu „Ochrana biodiverzity“, který zahrnuje i mapování a záchranu starých a krajových odrůd ovocných stromů.

Krnovský genofondový sad bude zaznamenán v celorepublikové databázi starých ovocných dřevin na webu www.stareodrudy.cz, včetně mapy, na které je zatím okolí Krnova „bílým místem“.

Back To Top